Επιστημονική Δραστηριότητα

 

Ακαδημαικές
βραβεύσεις:
1) Ακαδημαική υποτροφία για την καλύτερη απόδοση στο πρώτο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών στα «Ολιστικά εναλλακτικα θεραπευτικά συστήματα– Κλασική Ομοιοπαθητική» (07/2008)
  2) Ακαδημαική υποτροφία για την καλύτερη απόδοση στο δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών στα «Ολιστικά εναλλακτικα θεραπευτικά συστήματα– Κλασική Ομοιοπαθητική» (07/2009)
Δημοσιεύσεις:

1.Nature / Scientific reports
Circadian dynamics in measures of cortical excitation and inhibition balance
Sarah L. Chellappa, Giulia Gaggioni, Julien Q. M. Ly, Soterios Papachilleos, Chloé Borsu, Alexandre Brzozowski, Mario Rosanova, Simone Sarasso, André Luxen, Benita Middleton, Simon N. Archer, Derk-Jan Dijk, Marcello Massimini, Pierre Maquet, Christophe Phillips, Rosalyn J. Moran & Gilles Vandewalle.
(Published: 21 September 2016)

 

2.Nature Communications
Circadian regulation of human cortical excitability
Julien Q.M. LyGiulia Gaggioni, Sarah L. Chellappa, Soterios Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Chloe Borsu, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Benita Middleton, Andre Luxen, Simon N. Archer, Christophe Phillips, Derk-Jan Dijk, Pierre Maquet, Marcello Massimini & Gilles Vandewalle.
(Published 24 Jun 2016)

  3.Frontiers in Human Neuroscience
Human cortical excitability depends on time awake and circadian phase
Julien Q. Ly1, Sarah L. Chellappa, Giulia Gaggioni, Soterios N. Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Chloé Borsu, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Simon Archer, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Pierre Maquet, Marcello Massimini and Gilles Vandewalle.
(Published on 16 Aug 2014)
  4.Frontiers in Human Neuroscience
Cortical excitability dynamics during extended wakefulness set PVT performance
Chloé Paule, Emilie Borsu, Giulia Gaggioni, Julien Quang-Minh Ly, Soterios Nikolaos Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Simon Archer Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Pierre Maquet, Marcello Massimini, Sarah Laxhmi
Chellappa, Gilles Vandewalle.
(Published 13 Jul 2014)
 

5. Frontiers in Human Neuroscience
Sleep slow-wave activity predicts changes in human cortical excitability during extended wakefulness
Giulia Gaggioni, Julien Quang Minh Ly, Dorothée Coppieters 't Wallant, Vincenzo Muto, Chloé Borsu, Soterios Nikolaos Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Simone Sarrasso, Mario Rosanova, Simon N. Archer, Pierre Maquet, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips,  Marcello Massimini, Sarah Laxhmi Chellappa.
(Published on 30 Jun 2014)

 

6. Journal of Sleep Research
Dynamics of human cortical ensembles are set by circadian system and sleep homeostasis
Chellappa, S. L., Ly, J. Q. M., Gaggioni, G., Papachilleos S., Borsu, C., Brzozowski, A., Archer, S. N., Rosanova, M.
(Published on 01 Jan 2014)

  7. Journal of Sleep Research
Sleep slow-wave activity predicts changes in human cortical excitability during extended wakefulness
Gaggioni, G. Ly, J. Q. M. Wallant, D. Coppieters't Muto, V. Borsu, C. Papachilleos S., Brzozowski, A. Sarasso, S. Rosanova, M. Archer, S. N. Maquet, P. Dijk, D. -J. Phillips, C. Massimini, M. 1 more Chellappa, S. L.
(Published on 01 Jan 2014)
  8. Journal of Sleep Research
Human cortical excitability depends on time awake and circadian phase
Ly J. Q. M., Gaggioni, G., Chellappa S., L. Papachilleos S., Brzozowski A., Borsu, C., Archer S., N. Rosanova M., Sarrasso S., Dijk, D., J. Phillips, C. Maquet, P. Massimini, M. Vandewalle, G.
(Published on 01 Jan 2014)

  9. Journal of Sleep Research
Cortical excitability dynamics during extended wakefulness set PVT performance
Borsu C., Gaggioni G., Ly J. Q. M., Papachilleos S., Brzozowski A., Rosanova M., Sarasso, S., Archer S. N., Dijk D., J. Phillips C., Maquet P., Massimini M., Chellappa S. L., Vandewalle G.
(Published on 01 Jan 2014)
Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια:

1) Follow-up of patients with neuromyelitis optica and neuromyelitis optica spectrum disease, under rituximab treatment.
M.E. Evangelopoulos, S. Papachilleos, A. Papathanasiou, S. Katasvos, E. Andreadou, K. Sfagos, P. Davaki
Demyelinating Diseases Unit, Dpt of Neurology, Eginition Hospital, Athens National University, Athens, Greece
(8th International Congress on Autoimmunity, Spain 2012)

 

2) Psoriasis coexistent with multiple sclerosis: a case series.
E. Andreadou, S. Katsavos, S. Papachilleos, M.E. Evangelopoulos, K. Kilidireas, A. Rombos, E. Stamboulis
(Poster Presentation in ENS Meeting, Prague 2012)

 

3) Prevalence of bladder dysfunction in patients with multiple sclerosis.
S. Papachilleos, S. Katsavos, M-E. Evangelopoulos, E. Andreadou, P. Davaki, A. Rombos, K. Sfangos.
Demyelinating Diseases Unit, Dpt of Neurology, Eginition Hospital, Athens National University
(Poster Presentation in ENS Meeting, Prague 2012).

 

4) Human cortical excitability depends on time awake and circadian phase
Julien Q. Ly, Sarah L. Chellappa, Giulia Gaggioni, Soterios N. Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Chloé Borsu, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Simon Archer, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Pierre Maquet, Marcello Massimini and Gilles Vandewalle
(Conference "Belgian Brain Council 2014 MODULATING THE BRAIN: FACTS, FICTION, FUTURE")

 

5) Cortical excitability dynamics during extended wakefulness set PVT performance
Chloé P. Borsu, Giulia Gaggioni, Julien Q. Ly, Soterios N. Papachilleos, Alexandre Brzozowski1, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Simon Archer, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Pierre Maquet, Marcello Massimini, Sarah L. Chellappa and Gilles Vandewalle
(Conference "Belgian Brain Council 2014 MODULATING THE BRAIN: FACTS, FICTION, FUTURE")

 

6) "Sleep slow-wave activity predicts changes in human cortical excitability during extended wakefulness"
Giulia Gaggioni, Julien Q. Ly, Dorothée Coppieters 'T Wallant, Vincenzo Muto, Chloé Borsu, Soterios N. Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Simone Sarrasso, Mario Rosanova, Simon N. Archer, Pierre Maquet, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Marcello Massimini, Gilles Vandewalle and Sarah L. Chellappa.
(Conference "Belgian Brain Council 2014 MODULATING THE BRAIN: FACTS, FICTION, FUTURE")

 

7) "Human cortical excitability depends on time awake and circadian phase"
Julien Q. Ly, Sarah L. Chellappa, Giulia Gaggioni, Soterios N. Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Chloé Borsu, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Simon Archer, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Pierre Maquet, Marcello Massimini and Gilles Vandewalle.
(Conference "Belgian Brain Council 2014 MODULATING THE BRAIN: FACTS, FICTION, FUTURE")

  8) "Human cortical excitability depends on time awake and circadian phase"
Julien Q. Ly, Sarah L. Chellappa, Giulia Gaggioni, Soterios N. Papachilleos, Alexandre Brzozowski, Chloé Borsu, Mario Rosanova, Simone Sarasso, Simon Archer, Derk-Jan Dijk, Christophe Phillips, Pierre Maquet, Marcello Massiminiand Gilles Vandewalle